Vanaf 1 januari 2023 geldt een 0% BTW tarief voor zonnepanelen en alle producten en diensten die nodig zijn voor het zonnepanelen-systeem. Hier zitten een aantal voorwaarden aan.

Het 0% BTW tarief geldt niet alleen voor de zonnepanelen, maar ook voor alle overige materialen en diensten die te maken hebben met het zonnepanelen-systeem

Het 0% BTW tarief geldt alleen voor een zonnepanelen-systeem ‘op of in de nabijheid van een woning’. Een schuurtje, garage of tuin zal dus ook onder deze regeling vallen, maar je camper, boot, vakantiehuisje, een dak van een bedrijfspand of een weiland zal niet onder het 0% BTW tarief vallen.
Het adres waar de materialen worden gebruikt moet in het kadaster bekend zijn met als gebruikersdoel: “woonfunctie”.
Dit kan je zelf controleren op de website van het kadaster.

De factuurdatum is leidend! Stel dat: Er is een order uit 2022 die geleverd wordt in 2023. Valt deze dan wel of niet onder de 0% BTW regeling?
Dat ligt er aan wanneer de factuur is gemaakt. In onze webshop wordt de factuur automatisch gemaakt op de dag dat de order geplaatst wordt. Wil je gebruik maken van het 0% BTW tarief? Plaats je order dan niet al in 2022 maar in 2023.

Alle orders met factuurdatum 2022 of eerder komen in aanmerking voor de BTW teruggave.

De belastingdienst stelt de leverancier, ons dus, verantwoordelijk voor het vaststellen of de goederen/diensten in aanmerking komen voor het 0% BTW tarief. Leveren wij aan een zakelijke klant (bijvoorbeeld een installateur) dan zijn wij verplicht het 21% BTW tarief te hanteren. De zakelijke klant kan deze natuurlijk volledig terugvragen als “voorbelasting” op de BTW aangifte en kan dan zelf bepalen om de goederen/diensten door te leveren met het 0% of het 21% BTW tarief, afhankelijk van of het systeem ‘op of in de nabijheid van een woning’ wordt geplaatst.

Een VVE, stichting of vereniging kan ook gebruik maken van deze regeling, maar ook dan moet het systeem worden geplaatst ‘op of in de nabijheid van een woning’.
Een VVE die de panelen op een appartementengebouw plaatst zal dit dus tegen het 0% BTW tarief kunnen doen. Een stichting, bedrijf of vereniging dat het systeem plaatst op een kantoorpand, bedrijfshal of sportkantine, zal geen gebruik kunnen maken van de 0% regeling, echter kunnen zij (mits BTW plichtig) de 21% van deze aankoop natuurlijk volledig  terugvragen als “voorbelasting” op de BTW aangifte.

Hoe werkt dat in onze webshop?

De klant bepaalt zelf of zij, naar aanleiding van deze regels, wel of niet in aanmerking komen van het 0% BTW tarief. Vuistregels zijn:

  • Bij het invullen van de klantgegevens geef je duidelijk aan of je een particulier of een zakelijke klant bent. Alleen als het systeem wordt gekocht door een particulier komt dit in aanmerking voor het 0% BTW tarief
  • Het systeem wordt ‘op of in de nabijheid van een woning’ geplaatst. Het adres waar de materialen worden gebruikt is bij het kadaster bekend met als gebruikersdoel “woonfunctie”.
  • Een zakelijke klant, vereniging of stichting kan geen gebruik maken van de 0% BTW regeling en zal automatisch het 21% BTW tarief berekend krijgen (de BTW kan volledig worden teruggevorderd als “voorbelasting” op de BTW aangifte). Een VVE kan met ons in overleg over de mogelijkheden.

Ik zet gewoon een vinkje dat ik in aanmerking kom voor 0% BTW, ook al is dat niet zo…

Het lijkt natuurlijk heel verleidelijk om de zonnepanelen voor je camper, boot of vakantiehuisje tegen 0% BTW te kopen door simpelweg een vinkje te zetten bij het afrekenen.
Pas op! Bij een valse verklaring zullen alle hieruit voortvloeiende kosten worden verhaald. De boetes van de belastingdienst en de daardoor ontstane juridische kosten kunnen fors oplopen. Doe jezelf een plezier en begin hier niet aan. Het is het niet waard!

DE (21%) BTW OP ZONNEPANELEN VOOR PARTICULIEREN IS VANAF 1 JANUARI AFGESCHAFT

De btw op zonnepanelen vanaf 1 januari dit jaar (2023) afgeschaft. De btw gaat namelijk voor particulieren van 21% naar 0% omlaag. Dit zogenoemde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. Particulieren hoeven de btw dan niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

Minder administratie voor particulieren en de Belastingdienst

Per 1 januari 2023 gaat de btw op een particulieren aankoop van 21% naar 0%. Dit houdt in dat de zonnepanelen worden geplaatst op een woonhuis (woonbestemming). Voorheen kon je de BTW terugvragen als particulier terugvragen bij de belastingdienst, maar omdat dit bij de belastingdienst voor veel extra administratie zorgde, hoeft dit op dit moment niet meer. Je betaalt als particulier dus geen btw. Ook hoopt het kabinet dat de maatregel meer particulieren stimuleert om zonnepanelen aan te schaffen.