Nieuws

Regelgeving rond salderen in Nederland

Salderen: U levert opgewekte elektriciteit dat zelf is opgewekt op het dak van uw huis of schuurtje terug aan het net (ook wel salderen achter de meter genoemd). De hoeveelheid terug geleverde elektriciteit trekt uw energiebedrijf af van de hoeveelheid die u heeft verbruikt. Zie ook: http://www.consuwijzer.nl/energie/duurzame-energie/teruglevering/wat-is-salderen

Salderen zeker tot 2020, daarna adequate overgang
Minister Kamp heeft, op verzoek van Holland Solar, een expliciete uitspraak gedaan in de tweede kamer over de toekomst van het salderen in de tweede kamer. Salderen zal wettelijk recht blijven tot in ieder geval 2020. Daarna zal een goede overgangsregeling komen. Een nieuwe regeling zal vanaf 2017 ontwikkeld worden en in 2020 ingaan. Het uitgangspunt blijft dat zonnepanelen financieel aantrekkelijk blijven, ook na 2020. Holland Solar zal komende jaren, samen met leden en andere belanghebbenden, hard werken aan een goede oplossing voor de branche.

Afgelopen tijd leven veel vragen in de markt over de toekomst van het salderen als wettelijk recht. Minister Kamp van Economische Zaken heeft laten weten dat vanaf 2017 een versobering komt op het salderen. Hij heeft salderen als “overstimulering” bestempeld en suggereert vervangende mogelijkheid van een “verlaagde energiebelasting” voor zelfopgewekte kWh-en. Dit zal tussen 2017 en 2020 vorm moeten krijgen. Uitgangspunt hierbij is dat zonnepanelen financieel rendabel blijven. Holland Solar zal zich hier uiteraard fors mee bemoeien en leden hierover raadplegen en informeren.
De uitspraak van de Minister dat salderen niet mag als de installatie niet voor “eigen risico en rekening”1 is, is inmiddels teruggeroepen door de Eerste Kamer. Er is een lobby ontstaan, waar Holland Solar ook aan heeft bijgedragen, die heeft geleid tot terugroepen van de minister door Eerste Kamer.

Salderen en “ontzorgconstructie”
De Minister heeft een duidelijke uitspraak gedaan over de zogenaamde “ontzorgconstructie”, waarbij installaties op eigen dak in bezit blijven van een marktpartij en de opbrengst in kWh met de klant afgerekend worden. Deze constructie is wettelijk niet verenigbaar met het salderingsrecht. De productie eenheid dient voor eigen rekening en risico te zijn van degene die saldeert. Klanten die een lease constructies aangaan, waarbij de afrekening niet op basis van kWh plaatsvindt, maar op basis van een geldbedrag mogen echter wel salderen. Dan is er namelijk wel sprake van eigen rekening en risico. Daarnaast mogen huurders van woningcorpaties wel blijven salderen.

Minister Kamp brengt positieve boodschap over salderen, juli 2014
De onduidelijkheid over het salderen lijkt de baan. Dit betekent dat kopers zich geen zorgen meer hoeven te maken over de rentabiliteit van gekochte zonnepanelen. Minister Kamp heeft in heldere formulering aan de Tweede Kamer gemeld dat het salderen gehandhaafd zal blijven. De salderingsregeling is een goede en eenvoudige regeling die duurzaam decentrale opwekking goed stimuleert, stelt hij. Minister Kamp adviseert de kamer hier zeker aan vast tot houden tot 2020. Wel stelt hij dat de salderingsregeling erg royaal is en in 2017 geëvalueerd zou moeten worden. Hij stelt voor dat er een nette overgangsregeling vanaf 2020 zou moeten komen. Hiervoor is ruim draagvlak in de Kamer. Holland Solar is verheugd dat de Minister dit zo onomwonden heeft gesteld. Dit is mede gebeurd door inspanning van Duurzame Energie Koepel, i.s.m. Holland Solar en een actieve groep van haar leden. Holland Solar zal proactief input leveren over de gewenste nette overgangsregeling voor na 2020.We houden de leden op de hoogte van de ontwikkelingen.

5000 kWh grens
Per 1 januari 2014 is de 5000 kWh grens komen te vervallen. Dit betekent dat mensen die meer dan 5000 kWh willen salderen, dat gewoon kunnen. Ook kan per 1 januari 2014 de VVE onbeperkt salderen op de algemene aansluiting (gebruikt voor algemeen gebruik voor bijvoorbeeld lift en verlichting) als zij tot de 3*80 A aansluiting hebben. Dit kon voorheen niet. Het huishoudelijk gebruik van de leden van de vereniging kunnen echter niet op deze wijze salderen.

De redenen die aangevoerd worden voor het “aanvallen” van het salderingsrecht zijn overstimulering (in samenhang met lagere prijzen) en kosten van van het balanceren van het elektriciteitsnet. Voor branchegenoten is het belangrijk te weten dat:

Een regeling op basis van een korting op de energiebelasting alleen mogelijk is als gebruik- en teruglevering gemeten worden. De analoge meter moet dan dus in heel Nederland vervangen zijn door de slimme meter, of tenminste door een digitale meter met teruglever-registratie.

1Ook wel “het ontzorgmodel” genoemd waar een derde eigenaar is van de installatie op iemands dak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *