Nieuws

De BTW terugvragen op de aankoop en installatie van zonnepanelen blijft de komende jaren mogelijk volgens het Belastingplan 2015

Op basis van het Arrest Fuchs van 20 juni 2013 is het voor particulieren mogelijk om de betaalde BTW op zonnepanelen terug te vragen. De BTW is een Europese belasting, Nederland kan deze wet niet eenzijdig aanpassen, ook al zouden ze dat graag willen. In het belastingplan jaar 2015 staat nu dat Nederland het terugvragen van de BTW op zonnepanelen accepteert, en de kosten die de teruggave van de BTW van de zonnepanelen compenseert door het deels verlagen van de korting voor de energiebelasting bij particuliere huishoudens. Daaruit blijkt dat de teruggave van BTW op zonnepanelen voor de komende jaren mogelijk blijft.

“Belastingplan 2015:

Arrest Fuchs

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) arrest gewezen in de zaak Fuchs.

Op grond van dit arrest zijn particuliere eigenaren van zonnepanelen die de opgewekte energie tegen een vergoeding leveren aan het elektriciteitsnet, belastingplichtig voor de btw. Zij gelden daarmee als ondernemer voor de btw.

Door het met btw-ondernemerschap gepaard gaande recht op aftrek van btw en de werking van de kleine ondernemersregeling heeft dit arrest een budgettaire derving tot gevolg. Om de derving als gevolg van het arrest te dekken, zal de vaste belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie (nu € 318,62) stapsgewijs worden verlaagd en de belastingvermindering voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie (nu € 119,62) worden afgeschaft. Deze dekking uit de belastingvermindering in de energiebelasting komt bovenop de dekking voor de hiervoor genoemde uitbreiding van de vrijstelling voor zelfopwekking naar de huursector.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *